• Telefon

  (+48) 600 628 816

 • Godziny otwarcia

  Pon - Pt 08:00-16:00

Szczegółowy opis kursu NEBOSH IGC

pdf
Pobierz formularz rezerwacji na kurs NEBOSH IGC.
Jeśli pojawią się pytania, napisz lub zadzwoń.

 

Certified Logo SmallCel kursu

Przeprowadzenie kursu NEBOSH International Certificate, rejestracja uczestników w globalnym systemie CPI, organizacja i przeprowadzenie pisemnych egzaminów IGC1 i IGC2 oraz egzaminu praktycznego IGC3.

Międzynarodowy certyfikat jest przeznaczony dla kadry zarządzającej, kierownictwa oraz personelu przedsiębiorstw i organizacji, w których podejmowane są na bieżąco decyzje związane z bezpieczeństwem pracy, wymagające wiedzy na temat identyfikacji zagrożeń oraz zarządzania ryzykiem.

Oferta kursu

 • NEW HSE oferuje doświadczenie i wiedzę w szkoleniach NEBOSH IGC.
 • NEW HSE przeprowadzi szkolenie NEBOSH IGC z bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony środowiska, zgodnie z wymaganiami zaprezentowanymi w ostatnim wydaniu specyfikacji NEBOSH z listopada 2014 roku. Szkolenie zostanie przeprowadzone zgodnie z tabelą zatwierdzoną i zalecaną przez NEBOSH, przez akredytowanych prowadzących/trenerów NEBOSH.
 • NEW HSE dostarczy materiały szkoleniowe zatwierdzone przez NEBOSH.
 • NEW HSE dostarczy podręczniki dla kandydatów, które będą pomocne w przygotowaniu do egzaminu teoretycznego oraz praktycznego.
 • NEW HSE zarejestruje kandydatów w systemie elektronicznym NEBOSH CPI, w celu uzyskania numeru identyfikacyjnego, wymaganego do udziału w egzaminach.
 • NEW HSE przeprowadzi egzaminy oraz zapewni osoby nadzorujące w czasie ich trwania, które są przeszkolone przez NEBOSH.
 • NEW HSE prześle wszystkie pisemne prace oraz dokumentacje do centrum NEBOSH w Wielkiej Brytanii w ciągu dwóch dni roboczych przesyłką kurierską z możliwością jej śledzenia.
 • NEW HSE przeprowadzi ocenę wewnętrzną praktycznego egzaminu IGC3 oraz wprowadzi jej wynik do całkowitej oceny z egzaminu CPI.
 • NEW HSE bierze odpowiedzialność za odebranie certyfikatów NEBOSH IGC, kiedy wyniki z egzaminów zostaną ogłoszone oraz po pozytywnym zaliczeniu trzech części wymaganych do uzyskania certyfikatu. Druk certyfikatu zostanie wystawiony w ciągu 40 dni roboczych po zakończeniu trzeciego egzaminu, plus czas wymagany na dostarczenie certyfikatów do klienta.

Opis kursu

Szkolenie IGC1: 36 godzin szkolenia i 23 godziny prac własnych. Całość 59 godzin.

Szkolenie  GC2: 42 godzin szkolenia i 26 godzin prac własnych. Całość 68 godzin.

Szkolenie IGC3:  2 godzin szkolenia i 4 godziny prac własnych. Całość 6 godzin.

Program kursu powinien zawierać minimum 80 godzin szkoleń oraz 53 godziny pracy własnej, co daje 133 godziny.

Wstępne wymagania

Nie są wymagane szczególne kwalifikacje, umiejętności lub doświadczenie przy rozpoczęciu programu szkoleniowego NEBOSH. Jednakże, szkolenie oraz egzaminy są przeprowadzane w języku angielskim i odpowiedzi muszą być udzielane w tym języku. Dotyczy to również napisania krótkiego raportu z własnego miejsca pracy. Kandydat powinien przedyskutować ten raport z organizatorem kursu. Poziom minimalny języka angielskiego zgodny z International English Language Testing of English: 6.0 lub wyżej w IELTS, żeby być zaakceptowanym w programie IGC.

Podręcznik i materiały

1. Podręcznik International Health and Safety at Work (piąta edycja zalecana przez NEBOSH) publikowane przez RMS.

2. Podręcznik oraz przewodnik wydane przez NEW HSE (zatwierdzone przez NEBOSH).

3. Materiały egzaminacyjne.

Czas trwania szkolenia

Termin zostanie zaplanowany. Pełny blok szkolenia powinien trwać dwa tygodnie (10 dni roboczych). Kurs może być podzielony na dwie sesje tygodniowe (zgodnie z zaleceniami NEBOSH).

Terminy egzaminów

Standardowo terminy egzaminów są dostępne w marcu, czerwcu, wrześniu oraz grudniu. (Tabela terminów kursu i egzaminów na stronie www. newhse.pl ). NEW HSE może zorganizować inny termin egzaminu na życzenie klienta za dodatkową opłatą.

Miejsce kursu

Kurs jest przeprowadzany w firmie klienta. Kursy stacjonarne NEW HSE odbywają się w Warszawie lub w miejscu wyznaczonym przez NEW HSE.

Wymagania: sala konferencyjna, projektor multimedialny oraz monitor TV.

Miejsce egzaminu

IGC1 oraz GC2 jest przeprowadzony w centrum szkoleniowym NEW HSE.

Referencje: Przewodnik do Nebosh International Gnereral Certificate in Occupational Health and Safety (specyfikacja z listopada 2014).

Konspekt - NEBOSH International General Certificate in Occupational Health and SafetyDSC 0013

Część 1

IGC1: Zarządzanie bezpieczeństwem, zdrowiem i ochroną środowiska.

Element 1: Podstawy bezpieczeństwa, higieny pracy.

Część 2

GC2: Kontrola zagrożeń w miejscu pracy.

Element 1: Zagrożenia i zarządzanie ryzykiem w miejscu pracy,

Element 2: Zagrożenia w transporcie oraz zarządzanie ryzykiem,

Element 3: Zagrożenia związane z urazem układu mięśniowo-‐ szkieletowego oraz zarządzanie ryzykiem,

Element 4: Zagrożenia związane ze sprzętem oraz zarządzenie ryzykiem,

Element 5: Bezpieczeństwo prac energetycznych,

Element 6: Profilaktyka przeciwpożarowa,

Element 7: Chemiczne i biologiczne zagrożenia oraz zarządzanie ryzykiem,

Element 8: Zagrożenia związane ze zdrowiem psychicznym i psychologią.

Część 3

GC3: Bezpieczeństwo i higiena pracy - praktyczne zastosowanie.

Struktura kwalifikacyjna

Certyfikat IGC w bezpieczeństwie i higienie pracy jest podzielony na trzy części. Wszystkie trzy części są obowiązkowe, chyba że zostaną zastosowane wyjątki. Nie ma części szkoleń do wyboru. Kandydat może wybrać jeden, dwa lub trzy części w tym samym czasie lub w różnych terminach.

Część 1

GC1: Zarządzanie bezpieczeństwem, zdrowiem i ochroną środowiska.

Część IGC1 jest częścią wykładową, ocenianą przez jeden dwugodzinny egzamin pisemny. Każdy pisemny egzamin składa się z dziesięciu pytań wymagających krótkich odpowiedzi (8 punktów każda) oraz jedno pytanie wymagające dłuższej odpowiedzi (za 20 punktów). Każdy arkusz egzaminacyjny pokrywa cały konspekt części IGC1, Każde pytanie jest obowiązkowe.

Praca egzaminacyjna oceniana jest przez zewnętrznych egzaminatorów zatwierdzonych przez Nebosh.

Część 2

GC2: Kontrola zagrożeń w miejscu pracy.

Część IGC2 jest częścią wykładową, ocenianą przez jeden dwugodzinny egzamin pisemny. Każdy pisemny egzamin składa się z dziesięciu pytań wymagających krótkich odpowiedzi (8 punktów każda) oraz jedno pytanie wymagające dłuższej odpowiedzi (za 20 punktów). Każdy arkusz egzaminacyjny pokrywa cały konspekt części IGC2, Każde pytanie jest obowiązkowe.

Praca egzaminacyjna oceniana jest przez zewnętrznych egzaminatorów zatwierdzonych przez NEBOSH.

Część 3

IGC3: Bezpieczeństwo i higiena pracy -‐ praktyczne zastosowanie.

Część IGC3 jest oceniana przez jeden praktyczny egzamin wykonywany przez uczestnika. Egzamin musi się odbyć w ciągu 10 dni od egzaminów pisemnych. Egzamin praktyczny jest wewnętrznie oceniany przez NEW HES i kontrolowany przez NEBOSH.

Uzyskanie Kwalifikacji

Kandydat musi zdać wszystkie trzy części egzaminu w ciągu pięciu lat aby uzyskać pełne kwalifikacje. Okres pięciu lat rozpoczyna się od pozytywnego zaliczenia pierwszej części kursu.

Standard oceniania egzaminu dla każdej części może się różnić, w zależności od wcześniej określonych kryteriów, ale jest znormalizowany do 45% z egzaminu pisemnego (IGC1 i GC2) i 60% z praktycznego egzaminu z części (IGC3).

Kiedy kandydat uzyska certyfikat z trzech części (zdał części IGC1, GC2, GC3), końcowa ocena jest sumą poszczególnych części zgodnie z poniższymi kryteriami:

Wymagana ilość punktów do zdania egzaminu

150 - 179 PASSDSC 0080 800x450

180 - 209 punktów daje ocenę Credit

210 i więcej ocena wyróżniona Distinction

Gdy kandydat uzyska najniższą ocenę PASS w trzech częściach egzaminu uznaje się uzyskanie kwalifikacji do otrzymania certyfikatu.

NEW HSE oferuje najwyższą jakość szkolenia, jednakże nie gwarantuje minimalnej oceny Pass dla kandydatów.

NEW HSE dokona uzasadnionych udogodnień dla uczestników kursu, których językiem ojczystym nie jest język angielski. Kandydaci będą mogli używać słowników w czasie egzaminów oraz będą mieli 30 min czasu więcej na ukończenie egzaminów IGC1 i GC2.

Nadużycia

NEW HSE wysoko ceni akredytację uzyskaną od NEBOSH. Dlatego też NEBOSH i NEW HSE jako organizator kursu zobowiązuje się do przeprowadzenia rzetelnej oceny egzaminu, wsparcia i równych możliwości dla wszystkich kandydatów, zapewniając uczciwość w czasie uzyskiwania kwalifikacji. Wszelkie nadużycia w czasie egzaminów będą poważnie brane pod uwagę.

Wszelkie informacje na ten temat są dostępne w NEBOSH Malpractice policy and procedures (Version 8a (May 2012).

Prowadzący szkolenia, egzaminatorzy

Prowadzący szkolenia z NEW HSE są wykładowcami certyfikowani przez NEBOSH.

NEW HSE w czasie szkolenia dostarcza wiedzę, wspartą edukacją i wieloletnią praktyką. Nasi eksperci, którzy są bezspornymi profesjonalistami w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, posiadają kompetencje w przeprowadzaniu kursów NEBOSH.

 

Jeśli pojawia się pytania, to proszę napisz, lub zadzwoń.

logo krzywe przycięte

02.2019 640x246

1. 0 badanie powypadkowe żółte JPG 360x137

2. 0. ocena ryzyka. 360x137

Warsztat budowania kultury OHS w firmie 360x137

4.1 BBS 360x137