• Telefon

  (+48) 600 628 816

 • Godziny otwarcia

  Pon - Pt 08:00-16:00

Bezpieczeństwo behawioralne BBS

 4BBS

 

OTWARTE SZKOLENIE- WARSZTAT

"Bezpieczeństwo Behawioralne"- podstawy bezpieczeństwa behawioralnego.

organizowane przez NEW HSE w 2018-2019*
Polskie i międzynarodowe doświadczenia oraz najwyższe standardy w zarządzaniu Kulturą Bezpieczeństwa.

Miejsce szkolenia: Warszawa

Temat szkolenia Data szkolenia 2018/2019 Koniec rejestracji

"Bezpieczeństwo Behawioralne BBS"- Podstawy bezpieczeństwa behawioralnego.

- Podczas szkolenia uczestnicy uzyskają odpowiedz, czym jest BBS, na czym bazuje oraz poznają podstawy teoretyczne i praktyczne zagadnień dotyczących wdrażania systemu. 

22.10.2018
28.01.2019

22.10.2018
28.01.2019

 

Inne szkolenia:

Temat szkolenia Data szkolenia 2018/2019 Koniec rejestracji

Ocena Ryzyka Operacyjna i strategia prewencji                    (nie stanowiskowa)

- Rodzaje Oceny Ryzyka Operacyjnego (JHA, TRA, JSA, HAZID, LMRA, Fault Tree, etc.), etapy Oceny Ryzyka, zmniejszenie ryzyka za pomocą ERICPD, TILE, VICES, etc., praktyczne ćwiczenia.

12.11.2018
15.02.2019
26.10.2018
01.02.2019

Badanie Powypadkowe

- analiza przyczyn źródłowych RCA, rodzaje wypadków i zdarzeń (Near Miss, Environmental incidents, Damage only, LTI, TRIR ), teoria i praktyczne ćwiczenia, studium przypadku.

06.12.2018
08.03.2019
21.11.2018
21.02.2019

Warsztat budowania kultury OH&S w firmie

- Czym jest Kultura Bezpieczeństwa a czym nie jest, filary budowania Kultury Bezpieczeństwa, zaangażowania oraz transformacja świadomości kadry zarządzającej i pracowników, jak zaangażować pracowników, jakie są korzyści.

07.12.2018
15.03.2019
22.11.2018
28.02.2019

 

 * NEW HSE zastrzega: organizacja i przeprowadzenie szkolenia- warsztatów, uzależniona jest od liczby zgłoszonych uczestników.

 

Unikalny program szkolenia w języku polskim.

Bezpieczeństwo Behawioralne / BBS /

Polskie i międzynarodowe doświadczenia w kształtowaniu bezpiecznych postaw w organizacji. Proponujemy szkolenia jedniodniowe, dwudniowe oraz wdrażanie systemu w organizacji.

 

Bezpieczeństwo Behawioralne BBS

System Bezpieczeństwa Behawioralnego /BBS/ jest najbardziej popularnym i sprawdzonym sposobem na świecie, z którego korzystają największe firmy. Sukces tego systemu, opiera się na połączeniu i wdrożeniu wniosków, osiągniętych w praktycznym działaniu oraz naukowych obserwacji. Oparte są na polskim i międzynarodowym doświadczeniu oraz najwyższych standardach w zarządzaniu Kulturą Bezpieczeństwa, prezentowane przez najlepsze organizacje HSE na świecie.

Cel szkolenia

Podczas szkolenia uczestnicy uzyskają odpowiedz, czym jest BBS, na czym bazuje oraz poznają podstawy teoretyczne i praktyczne zagadnień dotyczących wdrażania systemu.

 • Trudności i błędy, podczas wprowadzania systemu.
 • Główne elementy udanego systemu BBS.
 • Zasady skutecznej komunikacji.
 • Opór na zmiany.
 • Sposoby zaangażowania kierownictwa.
 • Różnice w funkcjonowaniu systemów w Europie zachodniej i Polsce.
 • Podzielimy się doświadczeniem w wprowadzaniu systemów Bezpieczeństwa Behawioralnego, które zakończyły się sukcesem.

Program szkolenia

Program przedstawia informacje o wdrażaniu systemu bezpieczeństwa behawioralnego w środowiskach pracy. Oparty jest na znajomości specyfiki polskiego rynku pracy, mentalności, podejścia do pracy i motywacji polskich pracowników, a także sposobów wpływania na zmiany ich zachowań.

 • Najnowszy i najbardziej profesjonalny system, kształtowania bezpiecznych zachowań.
 • Zmienia , angażuje i buduje potrzebę zmiany wśród pracowników.
 • Eliminuje zachowania niebezpieczne prowadzące do wypadków czy urazów.
 • Opiera się na praktyce, doświadczeniu i naukowym podejściu do problemu.
 • Sprawdzony w wielu firmach na całym świeci.
 • Prezentuje różne ciekawostki dotyczące systemu BBS.
 • Przedstawia międzynarodowe doświadczenie.

I dzień szkolenia

Behawioralne zarządzanie

Historia

•Studium przypadku i badania naukowe

•Trzy aspekty modelu BBS

Co to jest BBS

•Teoria i praktyka BBS

•Realizacja procesu wdrażania BBS

•Co to jest interwencja BBS

Główne elementy udanego BBS (model ABC)

•Techniki interwencji

•Przykłady interwencji behawioralnej - budowa połączonej interwencji, bodziec i konsekwencja

Wzmocnienie, feedback i konsekwencje, wpływ przywództwa

•Informacja zwrotna, feedback

•Opór na zmiany - omówienie powodów, ale także sposoby jak sobie radzić z oporem i zmieniać postawy

•Zaangażowanie pracownika - wskazówki i etap

Skuteczna komunikacja - o co, jak i kiedy zapytać?, w jaki sposób poprawić komunikację?, jak uzyskać skuteczną informację zwrotną?

•Prowadzenie rozmowy

•Skargi, krytyka i pytania

•Skuteczna komunikacja i style

Case study

•Autentyczne doświadczenia praktyczne

 

II dzień szkolenia

Prowadzenie szkoleń HSE - elementy BBS

Przygotowanie i planowanie warsztatów dla pracowników i audytorów.

 • Przygotowanie pracowników do wdrożenia projektu BBS- informacja, szkolenia, konsultacje dotyczące wdrożenia projektu
 • Metodyka i organizacja dobrego szkolenia
 • Otwartość i przyjmowanie informacji zwrotnej
 • Wybór i przygotowanie audytorów/obserwatorów
 • Zasady raportowania i analiza raportów
 • Techniki i warunki organizacyjne dobrych ćwiczeń / szkolenia
 • Utrwalanie efektów szkolenia - komunikacja wewnątrzzakładowa

Wykorzystanie metod coachingowych we wdrażaniu i prowadzeniu audytów behawioralnych oraz podejmowaniu interwencji bezpieczeństwa.

 • Wprowadzenie do coachingu - podstawowe informacje i naukowe podstawy coachingu, wykorzystanie w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy

Prowadzenie rozmowy i słuchanie oraz umiejętność zadawania pytań.

 • Poznanie efektywnych metod pracy z ludźmi (obserwacja - rozmowa - określanie celów - pozytywny feedback)
 • Przykłady z obszaru komunikacji BBS

Ćwiczenia praktyczne w grupach i indywidualnie

Metody prowadzenia spotkania

Warsztatowa, interaktywna forma zajęć.

Wykład, dyskusja, ćwiczenia praktyczne, omówienie kazusów opartych na autentycznych problemach i zdarzeniach z wykorzystaniem praktycznych przykładów. Umiejętnie połączona klasyczna formuła wykładu z elementami warsztatu nad poszczególnymi zagadnieniami będącymi jego przedmiotem. Uczestnicy są angażowani do zadawania pytań, prowadzenia dyskusji oraz wymiany poglądów

ZAPTYAJ o szczegółowy plan szkolenia.

 

 

logo krzywe przycięte

 

Na strone

Vision Zero A partner of logo

6.1

kurs NEBOSH 08 09.2019 MAŁY

Badanie powypadkowe

ocena ryzyka

Budowanie kultury

BBS.2

Kontakt dla Klientów

  Jennet Arshimova

Telefon

    +48 785 330 705

(English and Polish speaking)

 

Robert Tracz

Telefon

 +48 696 991 881

(Polish and English speaking)

 

Luiza Ludwisiak-Onuch

Email

biuro@newhse.pl

(Polish speaking)

Telefon

+48 600 628 816