• Telefon

  (+48) 600 628 816

 • Godziny otwarcia

  Mon - Fri 08:30-16:30

OCENA RYZYKA - Risk Assessment w miejscu pracy

 

 

 Ocena ryzyka

 

Szkolenie w języku polskim!

 

OTWARTE SZKOLENIE- WARSZTAT

"Ocena Ryzyka"

W odpowiedzi na zainteresowanie ofertą szkolenia chcielibyśmy Państwa serdecznie zaprosić już 17.04.2020r. na szkolenie Ocena Ryzyka (Risk Assesment).

Jakie korzyści daje szkolenie Oceny Ryzyka:

 • Ocena Ryzyka operacyjnego (Prosimy nie mylić z oceną ryzyka zawodowego) w znaczącym stopniu poprawi element zarządzania ryzykiem w Państwa organizacji
 • Pracownicy, którzy będą uczestniczyć w szkoleniu będą w stanie przełożyć wiedzę zdobytą na szkoleniu w działania nad poprawą bezpieczeństwa i zdrowia w Państwa organizacji
 • Na podstawie wiedzy zdobytej na szkoleniu pracownicy będą w stanie zidentyfikować ryzyko związane z wszystkimi wykonywanymi pracami
 • Po szkoleniu uczestnicy będą w stanie wyeliminować niektóre z zagrożeń oraz zmniejszyć ryzyko wystąpienia tych zagrożeń.
 • Na podstawie wypracowanych standardów oceny ryzyka również Państwa wykonawcy / podwykonawcy będą w stanie oceniać, szacować i obniżać ryzyko wykonywanych prac
 • Wskażemy jak ocena ryzyka została uznana za jedno z najdoskonalszych narzędzi zarządzania ryzykiem i jak może pomóc Państwa firmie w tworzeniu bezwypadkowego miejsca pracy
 • Praktyczne zastosowanie oceny ryzyka w Państwa organizacji wskaże elementy systemu zarządzania, które wymagają działań w kontekście poprawy bezpieczeństwa, jak również pokażą, które systemy funkcjonują na odpowiednim poziomie
 • Ocena ryzyka jako proaktywny element systemu zarządzania bezpieczeństwem może stać się integralną częścią organizacji oraz znacząco przyczynić się do zapobiegania wypadkom, zmniejszenia nieadekwatnych nakładów finansowych, zwiększenia efektywności prac
 • Na podstawie oceny ryzyka oraz jej wyników najwyższe kierownictwo będzie miało głęboki wgląd to ryzyka oraz zagrożeń z którymi mają do czynienia pracownicy produkcyjni, liniowi, terenowi oraz inni
 • Najwyższe kierownictwo będzie miało szeroki pogląd na to jak ryzykowne i niebezpieczne prace wykonywane są w obszarze działalności organizacji

NEW HSE podczas realizacji szkolenia, przekaże rzetelną wiedzę, podpartą wykształceniem oraz udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania nurtujące uczestników.

Program szkolenia: – 5 godzin wykład, 3 godziny warsztaty

W trakcie szkolenia poznają Państwo takie zagadnienia jak:

 • Co to jest Ocena Ryzyka operacyjnego (Risk Assessment)

ü  Wprowadzenie, wyjaśnienie i porównanie podstawowych koncepcji identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka w oparciu o najlepsze standardy branżowe i międzynarodowe praktyki

ü  Narzędzia identyfikacji zagrożeń

ü  Wprowadzenie Oceny Ryzyka w życie firmy, strategia i rutyna, czyli kto, kiedy, gdzie i jak?

ü  Na podstawie informacji od uczestników zostaną opracowane i przedstawione formy Oceny Ryzyka dla konkretnych zadań oraz typów organizacji

 • Rodzaje Oceny Ryzyka (JHA/ JSA, HAZID, LMRA)

ü  Wyjaśnienie podstawowych definicji Zagrożenia i Ryzyka:

ü  Wiedza o identyfikacji zagrożeń: Metoda PEME, ABBI, FIAT i etc.

ü  Objaśnienie hierarchii środków kontroli i upoważnienia do zatrzymania prac (Stop work)

ü  Nawyki i praktyki identyfikacji zagrożeń, prawdopodobieństwo i konsekwencja wydarzeń, różnica między wymaganiami BHP i HSE.

 • Etapy Oceny Ryzyka (praktyczne ćwiczenia)

ü  Opracowanie i trening głównych technik identyfikacji zagrożeń oraz umiejętności

ü  Opracowanie odpowiednio określonej Oceny Ryzyka (QRA) w formie do wdrożenia w organizacji

 • Zmniejszenie ryzyka za pomocą metodyki ERICPD, TILE, VICES

ü  Hierarchia kontroli (rodzaje i którą wybrać)

ü  Praktyczne przykłady

ü  Główne zasady w tworzeniu właściwej oceny ryzyka

ü  Kalkulacja ryzyka: acceptable risk, tolerable risk, ALARP

ü  Jak wdrażać i jak nauczyć naszych pracowników i kadrę zarządzającą

 

Szkolenie poprowadzi dr Jennet Arshimova, która ma ponad 15 lat międzynarodowego doświadczenia w branży naftowej, energetycznej, produkcyjnej, budownictwie, oraz kluczowe kompetencje HSE (NEBOSH Diploma, IOSH, Cambridge Behavioural Studies, Imperial College, UK) .

2Założycielka oraz Dyrektorka Zarządzająca firmy NEW HSE, która w Polsce promuje najwyższe międzynarodowe standardy bezpieczeństwa zdobyte podczas współpracy z wieloma międzynarodowymi firmami oraz najważniejszymi międzynarodowymi organizacjami zajmującymi się HSE/BHP.

Od 2013 roku jako pierwsza wprowadziła na rynek polski szkolenie NEBOSH International General Certificate, a NEW HSE jest jedynym, akredytowanym dostawcą szkoleń NEBOSH w Polsce. Ponadto jako jedno z niewielu centrów otrzymało Złoty Status członkowski w ramach realizacji szkoleń (International General Certificate)

Dr Jennet posiada niesamowitą umiejętność współpracy z kadrą zarządzającą wszelkich szczebli jak i koordynowania działań multidyscyplinarnych. Za każdym razem dąży do odnalezienia najlepszych rozwiązań dla danej firmy.

Posiada wiedzę i doświadczenie w opracowaniu i wdrażaniu programów, standardów, oraz procedur HSE. Specjalizuje się we wprowadzaniu programów BBS, prowadzeniu analiz luk w systemach zarządzania oraz przeprowadzania badań poziomu klimatu bezpieczeństwa w organizacjach.

 

Szkolenie odbędzie się w Warszawie w centrum SPOŁEM na ulicy Grażyny 15.

Szkolenie rozpoczyna się o godzinie 9:00, a kończy o 17:00.

Cena regularna szkolenia to 900 zł netto (1107 zł brutto)

Uwaga! Tylko do 25.03.2020 r, do 23:59 szkolenie możesz zakupić w promocyjnej cenie 719 zł Netto ! Ilość miejsc ograniczona!

 

 

 

 

Inne szkolenia:

Temat szkolenia Data szkolenia 2018/2019 Koniec rejestracji

Bezpieczeństwo Behawioralne- podstawy BBS

- co to jest BBS, elementy udanego BBS (model ABC), praktyczne i teoretyczne błędy, dlaczego 9 na 10 firm ponosi porażkę podczas wdrażania BBS.

- szkolenie jednodniowe.

20.03.2020

Badanie Powypadkowe

- analiza przyczyn źródłowych RCA, rodzaje wypadków i zdarzeń (Near Miss, Environmental incidents, Damage only, LTI, TRIR ), teoria i praktyczne ćwiczenia, studium przypadku.

Warsztat budowania kultury OH&S w firmie

- Czym jest Kultura Bezpieczeństwa a czym nie jest, filary budowania Kultury Bezpieczeństwa, zaangażowania oraz transformacja świadomości kadry zarządzającej i pracowników, jak zaangażować pracowników, jakie są korzyści.

 

logo krzywe przycięte

 

SETA NEBOSH goldpartner manchester 

Vision Zero A partner of logo

6.1

Kurs NEBOSH pl

 

Ocena ryzyka

 

5BBS

Kontakt dla Klientów

  Jennet Arshimova

Telefon

    +48 785 330 705

(English and Polish speaking)

 

Robert Tracz

Telefon

 +48 696 991 881

(Polish and English speaking)

 

Luiza Ludwisiak-Onuch

Email

biuro@newhse.pl

(Polish speaking)

Telefon

+48 600 628 816

 

Ostatnie aktualności